Träning

Då är vi igång igen efter några veckors träning. Markeringar och linjetag i denna vacka miljö.